Premium E-Mail

บริการอีเมล์์์์์์์์์ Premium E-mail Service (ระบบ ป้องกันไวรัส และ อีเมล์์์์์ขยะ Spam mail ขั้นสูง) Spam mail filter นี้เหมาะสำหรับ องค์กร ที่ต้องการใช้งาน e-mail ที่มี คุณภาพสูง ทำให้ รับส่งอีเมล์์์์์ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ ขจัด ปัญหา อี เมล์์์์์ขยะ ได้มากถึง 97%

E-Mail, ระบบอีเมล์์ฺ, บริการอีเมล์์

บริการติดตั้งป้องกันไวรัสและอีเมล์์์์์ขยะขั้นสูง

บริการ E-mail กำจัด อีเมล์์์์ขยะ Spam Mail Filter กรองอีเมล์์์์ไวรัส 99.9% ตรวจสอบ virus และ spam ขจัดปัญหาอีเมล์์์์ขยะ 97% บริการอีเมล์์์์ Premium E-Mail Service ป้องกันไวรัส และ อีเมล์์์์ขยะ Spam mail ขั้นสูง

ระบบอีเมล์์์์อัจฉริยะ Free!!
Spam Filter , Anti-Virus ฟรี
ให้พื้นที่มากถึง 6GB/User
จำนวน 100 Account

Key Features
 • กรองอีเมล์์์์์์์ขยะ 97%
 • กรองอีเมล์์์์์์์ไวรัส 99.9%
 • Gray Listing Protection - ป้องกันการส่งอีเมล์์์์์์์จำนวนมาก
 • Red Listing Protection – ป้องกันการสุ่มชื่อผู้ใช้อีเมล์์์์์์์
 • อัพเดทอัตโนมัติจาก Spammer Blacklist
 • ค้นหาอีเมล์์์์์์์ที่ถูกกรองเอาไว้ เพื่อตรวจสอนความแน่ใจ
 • Track การรับ-ส่งอีเมล์์์์์์์ทุกฉบับ
 • อัพเดทสแปมใหม่ (Spam Profile) ทุกวัน
 • อัพเดทไวรัสใหม่ (Virus Dictionary) ทุกวัน
 • POP3 – สนับสนุนโปรแกรมอีเมล์์์์์์์ทุกชนิด เช่น Outlook Express
 • Administrator Control Panel สำหรับบริหารจัดการแต่ละ account
 • Image Analysis (OCR) – หมดปัญหาสแปมอีเมล์์์์์์์ในรูปแบบรูปภาพ
 • สแกน และตรวจสอบทั้งเนื้อหาของอีเมล์์์์์์์ และไฟล์แนบ (Attachment Scan)
 • ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่ม

ลักษณะ การทำงาน ของ ระบบอีเมล์์์์์ Premium Package

E-Mail, ระบบอีเมล์์ฺ, บริการอีเมล์์

ระบบอีเมล์์์ Premium E-Mail Packet

ระบบอีเมล์์์ ใน Premium E-Mail Packet จะเสริม การทำงาน ลักษณะ ของ การกรอง อีเมล์์์์ ทั้งด้าน การรับ - ส่งอีเมล์์์ โดยใช้ การ กรองอีเมล์์์์ และการรับ-ส่งอีเมล์์์ ด้วย เครื่อง server คนละเครื่อง แยกกัน ทำให้เพิ่ม ประสิทธิภาพ ของ ระบบอีเมล์์์ ให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น อีเมล์์์์ ทุกฉบับ ที่ รับ-ส่ง ของ ผู้ใช้ ใน ระบบพิเศษ นี้ จะได้รับ การกรอง แล้วว่าเป็น อีเมล์์์์ ที่ใช้งานได้แน่นอน โดย สามารถขจัด ปัญหาอีเมล์์์ขยะ ได้มากถึง 97% ของอีเมล์์์์ ทั้งหมด ระบบนี้จึงเหมาะกับ องค์กร ที่ต้องการ ระบบการส่งอีเมล์์์ ที่มีคุณภาพสูง ในด้าน การติดต่อทางธุรกิจ

Domain Name Promotion

สนใจบริการ Premium E-Mail คลิ๊กที่นี่่

* ลูกค้าที่ใช้ Premium Email Package จะได้รับ การติดตั้ง เครื่องมือ ใน การกรองอีเมล์์ ในกลุ่มต่างๆ ที่ผ่าน การกรองมาแล้ว โดย อีเมล์์ ที่ถูก กรอง ออกจะไม่ถูกลบ แต่จะถูก stamp สถานะของ spam เพื่อให้ผู้ใช้ได้ ตรวจสอบ อีกครั้งหนึ่ง