Platinum E-Mail

บริการอีเมล์์์์์์์์์ Platinum E-mail Service (ระบบ ป้องกันไวรัส และ อีเมล์์์์์ขยะ Spam mail ขั้นสูง) บริการ spam mail detection และ virus protection นี้เหมาะสำหรับ หน่วยงาน และองค์กร ที่ต้องการใช้งาน e-mail ที่มี คุณภาพสูง ที่ทำให้ การรับส่งอีเมล์์ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ขจัดปัญหา ไวรัส และอีเมล์์ขยะได้มากถึง 99%

บริการ E-mail กำจัด อีเมล์์์์ขยะ Spam Mail Filter กรองอีเมล์์์์ไวรัส 99.9% ตรวจสอบ virus และ spam ขจัดปัญหาเมล์์์์ขยะ 97% บริการอีเมล์์์์ Premium E-Mail Service ป้องกันไวรัส และ อีเมล์์์์ขยะ Spam mail ขั้นสูง

จะดีแค่ไหน ถ้าผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่า พันล้านคน
เจอสินค้าคุณ โดดเด่นก่อนใคร

Key Features

  • มี Features ทุกอย่างเหมือน Premium Email Package ยกเว้นความสามารถในการ Track
  • การส่ง-รับ อีเมล์ เพราะการเช็คต้องอยู่ที่เครื่อง Mail Server ของลูกค้าเอง
  • ลดโหลดเครื่อง Mail Servers ได้เกินกว่า 50% - ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง และลดภาระเรื่องการบำรุงรักษาและอัพเดทเครื่อง

Hosting, โฮสติ้ง
Domain, จดโดเมน

Promotion !

สำหรับ องค์กร ที่ต้องการใช้งาน ระบบอีเมล์์ ที่มี ความเสถียรสูง เพียง เดือนละ 3,000 บาท เท่านั้น โดยชำระด้วย ระบบเหมาจ่าย ราย 3 เดือน (ไม่เกิน 50 E-mail Account) หรือ หากต้อง การใช้งาน เป็น จำนวนมาก สามารถ ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ 02-675-6672

พิเศษสุด
  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Hosting ใหม่ แถมฟรี ระบบอีเมล์์์อัจฉริยะ
  • สำหรับลูกค้าเดิมที่มี Hosting กับเราอยู่แล้ว ซื้อได้ในราคา 900 บาทจากราคาเต็ม 5,900 บาท
  • สำหรับลูกค้าใหม่ ราคา 2,900 บาท จากราคาเต็ม 5,900 บาท

ลักษณะ การทำงาน ของ ระบบอีเมล์์ Platinum Package

ระบบอีเมล์์์ ใน Platinum E-mail Package จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบในการตรวจจับไวรัสที่ถูกส่งมา พร้อมกับอีเมล์์ และทำการคัดกรอง อีเมล์์ ทั้งด้าน การรับ - ส่งอีเมล์์ โดยใช้ การ กรองอีเมล์์ และการรับ-ส่งอีเมล์์ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า Messageing Security Gateway X-Series ที่มีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์แบบ Machine Learning มาประยุกต์ใช้ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพ ของ ระบบอีเมล์์์ ให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น อีเมล์์ ทุกฉบับ ที่ รับ-ส่ง ของ ผู้ใช้ ใน ระบบ Platinum E-mail Package นี้ จะได้รับตรวจสอบไวรัส แลtการกลั่นกรองแล้วว่าเป็น อีเมล์์ ที่ใช้งานได้แน่นอน โดย สามารถขจัด ปัญหาอีเมล์์ขยะ ได้มากถึง 99% ของ อีเมล์์ ทั้งหมด

ระบบนี้จึงเหมาะกับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการ ระบบการส่งอีเมล์์ ที่มีคุณภาพสูง ในด้าน การติดต่อทางธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

Spam Detection

Platinum E-mail Service ประกอบด้วยระบบในการตรวจจับ Spam Mail ด้วย Spam Detection Module ซึ่งถูกพัฒนาขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี ทางปัญญาประดิษฐ์ ที่เรียกว่า Machine Learning ซึ่งจะทำให้ระบบสามารถเรียนรู้ ด้วยตัวเอง โดยได้ตรวจสอบข้อมูลอีเมล์์ตัวอย่าง มากกว่า 200,000 ตัวอย่าง เพื่อค้นหาคุณลักษณะของรูปแบบของโครงสร้างและเนื้อหา เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตรวจจับ Spam Mail รวมถึง ความสามารถในปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากเดิมอย่างอัตโนมัติ เมื่อระบบ ตรวจพบการบุกรุูกรูปแบบใหม่ๆ นอกจากนี้ระบบยังมีความสามารถ ในการตรวจจับ Spam Mail ประเภทที่มีรูปภาพไม่เหมาะสม (adult content) โดยการกำหนดนโยบายควบคุม ทั้งในระดับภาพรวม หรือแยกตาม ประเภทย่อย ของ Spam Mail รวมถึงความสามารถในการตรวจสอบ Spam Mail แบบ Phishing ซึ่งหลวกลวงผู้รับอีเมล์์ว่ามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพื่อจะขโมยข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลรหัสผ่าน หรือ ข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น

E-Mail, ระบบอีเมล์์ฺ, บริการอีเมล์์

Virus Protection

Platinum E-mail Service ประกอบด้วยระบบตรวจจับไวรัสด้วย Virus Protection Module ที่มีความสามารถ ในการป้องกัน และตรวจจับไวรัส ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก F-Secure ที่มีความสามารถในการป้องกันระบบจาก virus worms trojans และโปรแกรมประเภทอื่นๆ ในลักษณะดังกล่าว ที่มีอันตรายต่อระบบ ผ่านการตรวจจับไวรัสแบบ Multiple Virus Scanning ที่มีความเร็วสูง โดยผู้ใช้ สามารถกำหนดนโยบายต่างๆ ในการควบคุมดูแลได้ด้วยตัวเอง เช่นเดียวกับ Spam Detection Module โดยข้อความต่างๆ จะถูกตรวจหาไวรัสคู่ขนานไปกับการตรวจจับ Spam Mail

สนใจบริการ Platinum E-Mail คลิ๊กที่นี่่

* ลูกค้าที่ใช้ Platinum Email Package จะได้รับ การติดตั้ง เครื่องมือ ใน การกรองอีเมล์ ในกลุ่มต่างๆ ที่ผ่าน การกรอง มาแล้ว โดย อีเมล์ ที่ถูก กรอง ออกจะไม่ถูกลบ แต่จะถูก stamp สถานะของ spam เพื่อให้ผู้ใช้ได้ ตรวจสอบ อีกครั้งหนึ่ง